Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1/2018

(FO) Hangurbadžo Igor (16.06.1958)

Matejovské nám. 1514, 05951 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hangurbadžo Igor, Matejovské nám. 1514, 05951 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--