Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/1/2018

(FO) Dobrovocký Miroslav (12.06.1968)

Šurany , 94201 Šurany

Spisová značka, typ konania:
27OdK/1/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
18.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slavkovská Henrieta, Mgr., Ľ. Štúra č. 19 , 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--