Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/8/2018

(FO) Hlavatá Paulína (28.04.1961)

843 , 93522 Kozárovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/8/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
--
Stav konania:
29.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2018 - Vyhlásený konkurz
29.02.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 15.01.2018
do 29.02.2020
Navrhovatelia:
Hlavatá Paulína, 843 , 93522 Kozárovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--