Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1/2018

(FO) Kraupová Mária (02.03.1960)

Jedľová 1365/7 , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
19.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kraupová Mária, Jedľová 1365/7 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--