Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/19/2018

(FO) Hengerics Judit (16.11.1961)

Okružná cesta 2326/28 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
32OdK/19/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
05.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2018 - Vyhlásený konkurz
05.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hengerics Judit, Okružná cesta 2326/28 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--