Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/23/2018

(FO) Brozman Oto (15.08.1966)

Štúrova 904, 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
3OdK/23/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Švecová
Správca:
Stav konania:
23.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brozman Oto, Štúrova 904, 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--