Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/14/2018

(FO) Lauková Anna (02.08.1958)

Zbehy 596 , 95142 Zbehy

Spisová značka, typ konania:
27OdK/14/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
25.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lauková Anna, Zbehy 596 , 95142 Zbehy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--