Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/9/2018

(FO) Gáborová Janette (08.10.1978)

Hlavná 551 , 91627 Častkovce

Spisová značka, typ konania:
38OdK/9/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 27.01.2018
Stav konania:
27.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gáborová Janette, Hlavná 551 , 91627 Častkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--