Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/6/2018

(FO) Moroch Michal (02.01.1966)

Viedenská 2658, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/6/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
31.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Moroch Michal, Viedenská 2658, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--