Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/62/2018

(FO) Škrobáková Eva (07.09.1954)

Nábrežná 4648/29 , 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/62/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
12.03.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
25.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2018 - Vyhlásený konkurz
12.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Škrobáková Eva, Nábrežná 4648/29 , 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--