(FO) Melcer Jozef (23.09.1957)

č. 302 , 97213 Malinová

Spisová značka, typ konania:
29K/12/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Michal Fiala
Správca:
Stav konania:
26.06.2008 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.06.2008 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
SR - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, IČO 00634816, Bratislavská 380 , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--