Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/14/2018

(FO) Popluhár Peter (11.07.1968)

Narcisová 1948, 92705 Šaľa

Spisová značka, typ konania:
25OdK/14/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Stav konania:
09.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Popluhár Peter, Narcisová 1948, 92705 Šaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--