(PO) GENESIS - SOEX SK, s.r.o. v konkurze, IČO 36254886

Gen. M. R. Štefánika 373/69, 91601 Stará Turá

Spisová značka, typ konania:
29K/19/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Michal Fiala
Správca:
Stav konania:
07.05.2010 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.04.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.05.2010 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
GENESIS - SOEX SK, s.r.o. v konkurze, IČO 36254886, Gen. M. R. Štefánika 373/69, 91601 Stará Turá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--