Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/78/2018

(FO) Kuchár Ľudovít (19.02.1983)

R.Jašíka 1868, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/78/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 21.02.2018
Stav konania:
21.02.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kuchár Ľudovít, R.Jašíka 1868, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie