Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/54/2018

(FO) Bužová Iveta (17.07.1968)

Soľ 536 , 09435 Soľ

Spisová značka, typ konania:
5OdK/54/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bužová Iveta, Soľ 536 , 09435 Soľ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--