Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/19/2018

(FO) Piecka Ferdinand (13.11.1947)

Tatranská 372 , 03481 Lisková

Spisová značka, typ konania:
2OdK/19/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
15.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.01.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Piecka Ferdinand, Tatranská 372 , 03481 Lisková, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--