Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2018

(FO) Reichel Pavel (02.06.1960)

Devičany 215, 93504 Devičany

Spisová značka, typ konania:
32OdS/2/2018, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
28.02.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
20.04.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
06.02.2018 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
28.02.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Schwarz Richard, JUDr., Rákocziho 12 , 94056 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--