Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2018

(FO) Raček Ladislav (10.10.1965)

Tatranské námestie 4582, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdS/5/2018, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
22.02.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
04.05.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 43.83%
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
08.02.2018 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
22.02.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Raček Ladislav, Tatranské námestie 4582, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
03.08.2018 Piatok
Lehota na podanie námietok proti návrhu splátkového kalendára
Typ konania podľa územnej platnosti:
--