(PO) GARMOND SLOVAKIA s.r.o. v konkurze, IČO 36826766

Gen. Svobodu 1099, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
28K/29/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
22.06.2010 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.05.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.06.2010 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
GARMOND SLOVAKIA s.r.o. v konkurze, IČO 36826766, Gen. Svobodu 1099, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--