Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/24/2018

(FO) Vargová Janette (24.08.1972)

Popradská 72 , 04011 Košice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/24/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
22.02.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.02.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vargová Janette, Popradská 72 , 04011 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--