Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/44/2018

(FO) Flimel Ján (04.01.1968)

Školská 349, 97201 Bojnice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/44/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 02.03.2018
Stav konania:
02.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Flimel Ján, Školská 349, 97201 Bojnice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--