(PO) ENZO - VERONIKA - VES, a.s. v konkurze, IČO 34130039

Dežerice 342, 95703 Dežerice

Spisová značka, typ konania:
29K/25/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.05.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Green Company s. r. o. "v likvidácii", IČO 44704062, Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--