Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018

(FO) Bučková Soňa (05.12.1956)

Dolná Môlča 70 , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/103/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
27.02.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.02.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.02.2020
do 04.09.2020
od 27.02.2018
do 06.02.2020
Navrhovatelia:
Bučková Soňa, Dolná Môlča 70 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie