Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/34/2018

(FO) Lungerová Helena (08.03.1986)

Švedlár 629, 05334 Švedlár

Spisová značka, typ konania:
30OdK/34/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
03.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.03.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lungerová Helena, 629, 05334 Švedlár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--