Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/146/2018

(FO) Klačanský Martin (24.04.1979)

Detva 70, 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
3OdK/146/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
12.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.03.2018
do 11.04.2018
Navrhovatelia:
Klačanský Martin, 70, 96212 Detva, Slovensko
Lehoty:
21.03.2018 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.04.2018 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.04.2018 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.05.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
21.05.2018 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--