(PO) KRUH, spol. s r.o. v konkurze, IČO 35789042

Obecný úrad 192, 97101 Cígeľ

Spisová značka, typ konania:
38K/4/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
22.07.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.02.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.03.2014 - Začaté konkurzné konanie
22.07.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Andaler System s.r.o., IČO 28653351, Vítezslava Nezvala 549 , 73801 Frýdek Místek, Česko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--