Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/79/2018

(FO) Dubravský Oto (12.05.1959)

Vysoká 719, 07801 Sečovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/79/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
17.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dubravský Oto, Vysoká 719, 07801 Sečovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--