Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/41/2018

(FO) Bohovičová Helena (03.04.1948)

Dvorníky 434 , 92056 Dvorníky

Spisová značka, typ konania:
25OdK/41/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
21.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bohovičová Helena, Dvorníky 434 , 92056 Dvorníky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--