Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/90/2018

(FO) Nagy Zoltán (15.04.1982)

A. Gwerkovej 1515, 85104 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/90/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
12.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--