Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/102/2018

(FO) Tábi Rudolf (24.08.1966)

Krištáľová 3581, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31OdK/102/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
28.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.03.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tábi Rudolf, Krištáľová 3581, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--