Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/134/2018

(FO) Virostková Slavka (30.12.1971)

Klenov 41, 08244 Klenov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/134/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.03.2018
do 18.09.2019
Navrhovatelia:
Virostková Slavka, 41, 08244 Klenov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie