(PO) ELEKTROKARBON a. s., IČO 31412432

Tovarnícka 412, 95522 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
27K/3/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
27.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
19.04.2018 - Začaté konkurzné konanie
27.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Topoľčany, IČO , Krušovská 89 , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
26.07.2018 Štvrtok
Schôdza veriteľov
28.11.2018 Streda
koniec prvého kola verejného ponukového konania (podnik tvoriaci všeobecnú podstatu)
12.12.2018 Streda
Schôdza veriteľov
11.01.2019 Piatok
koniec druhého kola verejného ponukového konania (podnik tvoriaci všeobecnú podstatu)
12.02.2019 Utorok
koniec lehoty na predkladanie ponúk na Škodu Octavia
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 634 123,91 € , majetok v hodnote 2 492 413,61 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 215,45 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--