Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/129/2018

(FO) Obermann Stanislav (18.03.1983)

Húskova 1284, 04023 Košice-Sídlisko KVP

Spisová značka, typ konania:
31OdK/129/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
17.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Obermann Stanislav, Húskova 1284, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--