Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/115/2018

(FO) Haba Roman (11.04.1975)

Rudolfa Dilonga 2484, 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
37OdK/115/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
25.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, IČO 47255773, Ul. Svornosti 43, 821 09 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--