(PO) Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, IČO 31629733

Svätoplukova 1733, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
28K/6/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
26.02.2013 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.01.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.02.2013 - Začaté konkurzné konanie
26.02.2013 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, IČO 31629733, Svätoplukova 1733, 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--