Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/61/2018

(FO) Danihel Jaromír (19.10.1973)

Michal na Ostrove 202, 93035 Michal na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
28OdK/61/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Stav konania:
26.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danihel Jaromír, 202, 93035 Michal na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--