Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/138/2018

(FO) Pilecký Blažej (06.10.1961)

Bratislava-Ružinov , 82105 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
8OdK/138/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
10.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.05.2018
do 09.10.2019
Navrhovatelia:
Pilecký Blažej, , 82105 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
17.01.2020 Piatok
popretie pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION s celkovou sumou 2 404,66 Eur
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie