Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/134/2018

(FO) Bartošová Katarína (17.04.1973)

Riazanská 681/52 , 83103 Bratislava - Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
37OdK/134/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
27.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.04.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--