(PO) APOLLO INVEST, s.r.o., IČO 35907789

Ružinovská 42, 82101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/33/2018, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
08.09.2018 - Zastavené konkurzné konanie
História stavov konania:
18.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.05.2018 - Začaté konkurzné konanie
08.09.2018 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Magdaléna Kollárová, IČO , Legionárska 1/C , 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--