Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/195/2018

(FO) Macík Jakub (30.04.1987)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/195/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
22.08.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
17.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.02.2019 - Vyhlásený konkurz
22.08.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 02.05.2018
do 03.02.2019
Navrhovatelia:
Macík Jakub, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--