Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/147/2018

(FO) Bakoš Mikuláš (26.02.1977)

Kaspická 1364, 04012 Košice-Nad jazerom

Spisová značka, typ konania:
32OdK/147/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
03.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.05.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bakoš Mikuláš, Kaspická 1364, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--