(PO) DJK trade, s.r.o., IČO 31345875

Mikulášska 1, 81101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/40/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
od 14.06.2019
Stav konania:
07.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.05.2018 - Začaté konkurzné konanie
07.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.07.2018
do 13.06.2019
Navrhovatelia:
JUDr. Oliver Korec, IČO , Záhradnícka 9 , 81107 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--