Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/106/2018

(FO) Tolvajová Aneta (26.09.1973)

Jarná 185/3 , 07643 Čierna nad Tisou

Spisová značka, typ konania:
30OdK/106/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
18.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.05.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tolvajová Aneta, Jarná 185/3 , 07643 Čierna nad Tisou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--