(PO) STEEL TRANS s.r.o., IČO 31674160

Adlerova 1, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
30K/6/2018, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 19.10.2019
Stav konania:
29.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.06.2018 - Začaté konkurzné konanie
29.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.06.2018
do 18.10.2019
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo- Daňový úrad Košice, IČO , Železničná č. 1 , 04190 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie