Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/157/2018

(FO) Némethová Tatiana (19.03.1960)

Zámočnícka 112/1 , 90042 Dunajská Lužná

Spisová značka, typ konania:
37OdK/157/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
18.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.05.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--