Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/239/2018

(FO) Michalcová Nataša (17.01.1984)

Strojárska 1831, 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
5OdK/239/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
18.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.05.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Michalcová Nataša, Strojárska 1831, 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--