(PO) Poľnohospodárske družstvo Kraskovo "v likvidácii", IČO 00201863

Kraskovo , 98026 Kraskovo

Spisová značka, typ konania:
46K/78/1998, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Správca:
--
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
19.03.1998 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Miloš Levrinc () , J. Kozačeka 13E , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--