(PO) ESSEX, a.s., IČO 31604650

Priemyselná 248, 96501 Ladomerská Vieska

Spisová značka, typ konania:
39K/40/2003, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Správca:
--
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
05.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Tatra banka, a.s., a. s., IČO , Bratislava , Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--