(PO) Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Považská Bystrica " v likvidácii", IČO 00199991

Lieskov , 01821 Lieskov

Spisová značka, typ konania:
51K/98/1995, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Alena Antalová
Správca:
--
Stav konania:
20.02.2018 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
05.04.1995 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
20.02.2018 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Barabáš Ján, Ing., Berlínska , Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--