(PO) ORA - FORM, s.r.o., IČO 36377724

Závodná 459, 02743 Nižná

Spisová značka, typ konania:
39K/91/2002, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miriam Boborová Sninská
Správca:
Stav konania:
16.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
03.04.2002 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
16.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--